Ценоразпис за превод и легализация на по-често срещаните документи

(в сила от 01.01.2018)

Документи на български граждани, които са издадени от съответната община по местоживеене или от министерства

Вид документ Вид поръчка
Обикновена Бърза Експресна
Удостоверение за раждане 48.00 лв. 67.00 лв. 87.00 лв.
Удостоверение за граждански брак (1 стр.)
Удостоверение за идентичност на имената 53.00 лв. 73.00 лв. 93.00 лв.
Адресна регистрация
Удостоверение за семейно положение (гражд. състояние)
Удостоверение за наследници (гражд. състояние)
Смъртен акт

Забележки

 • Цените са в лева и са без включен ДДС.
 • Посочените документи трябва да бъдат дубликати, издадени от съответната община по местоживеене или местораждане, на гърба на които следва да бъде положен правоъгълен печат с дата и името на общинския служител извършил заверката (ако са от министерства, то трябва да са презаверени от канцелариите на съответните министерства).
 • Документите могат да бъдат легализирани и в посолството на държавата, за която са предназначени при условие, че се заплати таксата за легализация (определена от съответното посолство) и куриерската такса на фирмата, която е 30,00 лв.

Документи на български граждани, които се заверяват в Министерство на правосъдието и легализират в Консулски отдел

Вид документ Вид поръчка
Обикновена Бърза Експресна
Свидетелство за съдимост 49.00 лв. 63.00 лв. 73.00 лв.
Пълномощно (1,5 стр.) 58.00 лв. 74.00 лв. 86.00 лв.
Декларация (1,5 стр.)
Уверения за специалност и други (1,5 стр.) 69.00 лв. 87.00 лв. 97.00 лв.
Удостоверение за трудов стаж (1,5 стр.)
Служебни бележки (1,5 стр.)
Сертификати (1,5 стр.)
Решения на съда (2,5 стр.) 72.00 лв. 91.00 лв. 106.00 лв.

Забележки

 • Цените са в лева и са без включен ДДС.
 • Посочените документи са оригинали.
 • Тези документи се заверяват в съответните министерства или БНБ, превеждат се, след което се облепят със съответната стойност таксови марки и се легализират в Консулски отдел на Р България.
 • Документите могат да бъдат легализирани и в посолството на държавата, за която са предназначени при условие, че се заплати таксата за легализация (определена от съответното посолство) и куриерската такса на фирмата, която е 30,00 лв.

Документи на български граждани, които се заверяват в Нотариус, Министерство и легализират в Консулски отдел

Вид документ Вид поръчка
Обикновена Бърза Експресна
Дипломи за средно образование (база 4,0 стр.) 118.00 лв. 148.00 лв. 176.00 лв.
Дипломи за висше образование (база 5,0 стр.) 188.00 лв. 239.00 лв. 296.00 лв.
Дипломи за квалификация (база 1,5 стр.) 61.00 лв. 73.00 лв. 89.00 лв.
Академична справка (база 2,5 стр.) 71.00 лв. 94.00 лв. 118.00 лв.
Уверения за студенти (база 1,0 стр.) 50.00 лв. 68.00 лв. 93.00 лв.

Забележки

 • Цените са в лева и са без включен ДДС.
 • Посочените документи трябва да бъдат нотариално заверени фотокопия, с положен печат от МОН или съответното министерство (Министерство на здравеопазването, Министерство на културата и други).
 • Документите могат да бъдат легализирани и в посолството на държавата, за която са предназначени при условие, че се заплати таксата за легализация (определена от съответното посолство) и куриерската такса на фирмата, която е 30,00 лв.

Документи на български граждани, които се заверяват в съответните министерства или БНБ и легализация в Консулски отдел

Вид документ Вид поръчка
Обикновена Бърза Експресна
Извлечение от банкови сметки (база 1,0 стр.) 56.00 лв. 78.00 лв. 96.00 лв.
Банкова референция (база 1,0 стр.)
Медицинско свидетелство (2,0 стр.) 73.00 лв. 98.00 лв. 119.00 лв.
Имунизационен паспорт (2,5 стр.) 80.00 лв. 107.00 лв. 129.00 лв.
Документи на данъчни служби (1,0 стр.) 56.00 лв. 78.00 лв. 96.00 лв.
Свидетелство за свето кръщение (база 1,5 стр.) 93.00 лв. 120.00 лв. 136.00 лв.

Забележки

 • Цените са в лева и са без включен ДДС.
 • Посочените документи са оригинали.
 • Тези документи се заверяват в съответните министерства или БНБ, превеждат се, след което се облепят със съответната стойност таксови марки и се легализират в Консулски отдел на Р България.
 • Документите могат да бъдат легализирани и в посолството на държавата, за която са предназначени при условие, че се заплати таксата за легализация (определена от съответното посолство) и куриерската такса на фирмата, която е 30,00 лв.