Тарифа за писмени преводи

(в сила от 01.01.2018)

Вид поръчка Езикови групи
Група 1 Група 2 Група 3 Група 4
Обикновена 14.00 лв. 19.00 лв. 25.00 лв. 60.00 лв.
Бърза 17.00 лв. 22.00 лв. 30.00 лв. 80.00 лв.
Експресна 20.00 лв. 25.00 лв. 35.00 лв. 100.00 лв.
Спешна 22.00 лв. 27.00 лв. 40.00 лв. 120.00 лв.

Допълнителни услуги Цена
Набор на текст (обикновена поръчка) 5.00 лв.
Набор на текст (експресна поръчка) 8.00 лв.
Сканиране 3.00 лв.
Принтиране 0.30 лв.

Пояснения

 • Вид поръчка:
  • Обикновена - до 5 страници на ден в рамките на 3 работни дни
  • Бърза - до 8 страници на ден в рамките на 2 работни дни
  • Експресна - до 10 страници от днес за утре
  • Спешна - до 10 страници в рамките на работния ден (ако е времево изпълнимо)
 • Езикови групи:
  • Обикновени езици: английски, немски, френски, испански, италиански, руски, полски, чешки, сръбски
  • Редки езици: гръцки, турски, португалски, румънски, унгарски, фламандски, албански и останалте неупоменати тук славянски езици
  • Много редки езици: шведски, датски, норвежки, арабски и останалте неупоменати тук европейски езици
  • "Екзотични езици": японски, иврит, китайски, виетнамски и други азиатски и африкански езици
 • Тарифите са формирани на базата на една стандартна машинописна страница - 30 реда Х 60 знака на ред.
 • Тарифите са валидни за страница преводен текст на съответния език.
 • За част от езиците от Група 3 (например: арабски език) и езиците от Група 4 изчислението на обема се извършва на базата на българския текст.
 • Цените се завишат от 30 до 50% за СЛОЖНОСТ на текста (техническа терминология нуждаеща се от консултации) както и за ИЗРАБОТВАНЕ И ПОПЪЛВАНЕ НА ТАБЛИЦИ.

Забележки

 • Цените са в лева за една страница и са без включен ДДС.
 • Цената за превод на количество типови документи от/на английски и други обикновени езици е 10,00 лeвa (десет лева) обикновена поръчка на стандартна машинописна страница (1800 знака).